UK

23 окт

Ads: Online Tax Return

By BG Media London

Online Tax Return.

Бързо връщане на таксите директно в банковата Ви сметка.

Коректно подаване на данните само online (с кодове), не подаваме на хартия.

Разумна цена.

Alex Development Ltd.

13 Paisley Road
Wood Green
London
N22 5RA

Tube: Wood Green Station ( Piccadilly Line).

07786 967299 , 020 8889 8692 /прием от 9 до 7 всеки ден само с уговорен час/

www.alexdevelopment.co.uk

www.e-vesti.co.uk

www.bgvestnik.co.uk

 

Ads: AG Media
www.e-vesti.co.uk

22 окт

Връщане на данъци, платени в UK

By BG Media London

Всяка година милиони данъкоплатци в Англия не успяват да си върнат надплатените данъци и оставят существена сума непоискани пари при данъчните служби! Няма как да разберете дали сте надплатили данъци, освен ако не проверите.       

Връщане на надплатени данъци!

Това е по-трудно от колкото изглежда. Освен че английското законодателство е доста сложно, е важно да знаете към кого да се обърнете. Може да се охарчите доста за безсмислени телефони разговори. Важно е да предоставите точната информация и да попълните документацията коректно. Най-добре е да използвате специализиран данъчен агент, като например taxback.com.     

Какво представлява въстановяването на данъци?

Ако сте плащали твърде много подоходен данък или пенсионни осигуровки върху приходи от трудова дейност (или са ви удържани такива върху допълнителни приходи от инвестиции), то тогава вероятно подлежите на възстановяване на данъци. Причините за това са твърде разнообразни и са обяснени надолу. Не мислете, че ако сте надплатили данъци те автоматично ще ви бъдат върнати.  HM Revenue and Customs (Английската данъчна служба) няма задължение да ви уведоми че сте надплатили данъци.

Как да разбера, че имам данъци за връщане?

Повечето хора се сещат за това при напускане на настоящата работа или при излизане от страната, особенно ако са студенти или пътешественици и се нуждаят от всички достъпни източници на средства. Важно е да знаете, че не е задължително да сте напуснали Англия или да сте прекратили работата си за да подлежите на връщане на данъци. Използвайте този безплатен данъчен какулатор, за да изчислите колко данък сте надплатили.

Основните причини, поради които може да ви върнат данъци са изброени надолу:

 • Вие сте студент, който работи и печели като част от курса на обучение (платен стаж).
 • Работодателят ви използва грешен данъчен код за вас
 • Ако сте студент в областта на здравеопазването можете да обявите разходи за униформи, специални обувки, измервателни уреди, патувания до работни места, различни от основното ви работно място и тн.
 • Започнали сте нова работа и сте били под спешен данъчен код за известно време.
 • Не сте работили по време на цялата данъчна година.
 • Не сте използвали цялия размер на необлагаемия данъчен праг.
 • Работили сте на повече от едно място едновременно.
 • Не сте уведомили HMRC незабавно за промени в придобивките от работата ви.
 • Обстоятелствата ви са се променили – освободили са ви от работа и сте станали самонаето лице (Self Employed) и доходите ви са намалели в резултат.
 • Допълнителнителните ви доходи от инвестиции или рента са намалели, но не сте уведомили HMRC.
 • Допуснали сте грешка при подаване на данъчната си декларация.
 • HMRC са допуснали грешка при изчисляване на данъчното ви задължение

 

Какво е данъчен код?

Данъчният код уведомява работодателя (или пенсионния фонд) каква сума имате право да заработите преди да започнат да удържат данъци. Ще откриете данъчния си код на формулярите P45, P60 или на фишовете за заплата. Кодът обикновенно е серия от цифри последвани от буква, например 743L. Ако умножите номера на кода по 10 (743х10) ще получите сумата, която имате право да заработите без да ви удържат данъци. Не всички кодове са в този формат. Не се тревожете, ако вашият е различен. Може да имате две букви и никакви цифри или колегите ви да имат различни букви след цифрите. Всички данъчни кодове са публикувани на сайта на HMRC. 

Какво е PAYE?

Данъците на повечето работници се удържат директно от заплатата, в края на седмицата или месеца. Този метод се нарича „Pay As You Earn” (Плащай докато изкарваш) или съкратено ‘PAYE’ .

Какво е National Insurance(NI)?

Това е вашият принос и плащания към държавния пeнсионен фонд. Също като подоходния данък, това задължение зависи от размера на доходите ви и се удържа от заплатата, чрез ‘PAYE’ системата.  Средният размер на това задължение е 12.8% от доходите, но може да варира в някои индивидуални случаи и може да бъде проверено.  

 

Какви са задълженията на работодателя по отношение на данъците?

Работодателят е задължен по закон да удържа подоходен данък и NI от заплатите на служителите. Незаконно е да получавате плащания „на ръка” от трудова дейност.

Какво е P45?

При прекратяване на работа работодателите издават формуляра P45. Този документ отразява колко са ви плащали и данъците, които са удържали. Състои се от 4 части(част 1 се праща на HMRC, а за вас остават части 1А, 2 и 3) и съдържа много важни данни, като данъчния код, референтния номер и сумата на данъци удържана от работодателя.

Когато напускате работа, винаги се уговаряйте с работодателя как да ви изпрати P45, защото ще ви трябва за връщане на данъци. Работодателят е задължен по закон да ви го предостави.

Какво е P46?

Ако нямате P45, например ако сега започвате първата си работа или започвате втора работа без да прекъсвате предишната, новият работодател може да поиска да попълните P46. Този документ съдържа важна информация като например дали: 

 • това е първата ви работа
 • сте използвали праг на облагаемия доход за безработни и търсещи работа
 • работите и на друго място
 • изплащате студентски заем

Някои работодатели няма да ви карат да попълвате P46, но ще ви питат за съответната информация, за да определят данъчния ви код и да удържат съответстващата сума данъци от първата заплата. HMRC ще обработи P46 или ще вземе в предвид съответната информация, подадена от работодателя. Важно е да попълните P46 или да предоставите информацията на работодателя преди първата дата на плащане, за да знае какъв данъчен код да приложи.

 

Какво е P60?

 

Това е обобщение на доходите и данъците, които са удържани от тях по време на цялата данъчна година. Вашият работодател предоставя този документ в края на всяка данъчна година и е важно да го пазите. Поискайте своето P60, ако не го получите от рабтодателя си. Той е длъжен да ви го предостави, ако все още работите за него.

 

P60 ще ви трябва за:

 

 • подаване на данъчна декларация за самонаето лице(Self Employed), ако това важи за вас
 • връщане на надплатените данъци през годината
 • използване на данъчни отстъпки и намаляване размера на данъчното задължение

 

Също така P60 може да послужи като доказателство за доход при кандидатстване за заем или ипотечен кредит. От начлото на 2010-11 данъчна година се приемат и електронни варианти на P60. Вашият работодател може да ви пита дали сте съгласни, преди да ви издаде P60 по електронен път, тъй като трябва да се увери, че имате сигурен достъп до него. Най-добре се договорете да го получите по имейл.

 

Какво е P11D?

 

Реботодателите използват тази форма за да уведомят HMRC за различни придобивки, които сте получили от тях през данъчната година. Това са придобивки, които ефективно увеличават дохода ви през годината като:

 

 • служебна кола
 • частно медицинско осигуряване
 • безлихвен заем

 

Работодателите декларират такива придобивки само, в случай че изкарвате повече от  £8,500 на година(със сумата на придобивките включително). Работодателят определя, записва и докладва сумата на придобивките чрез формуляр P11D, който се изпраща на HMRC. Копие от формуляра ще ви бъде предоставено. Трябва да го пазите, ако възнамерявате да възстановявате данъци като самонаето лице.  Ако кандидатствате за заем или ипотечен кредит, банките и строителните камари приемат този формуляр като доказателство за допълнителни приходи.

 

Загубил съм своето P60?

 

Ако загубите P60 работодателят ще ви издаде дупликат. От 2010-11 г. насам работодателите не са длъжни да удостоверяват, че преиздадените P60 са дупликати.

 

Какво става ако изгубя P45

 

Невъзможно е да възстановите P45, ако го изгубите. В този случай работодателят ще ви накара да попълните P46 или ще ви пита за съответната информация, която ще бъде подадена към HMRC и те ще ви определят данъчен код, който да се ползва на новата ви работа.   

 

 

Ще ми бъде ли издаден P11D?

 

Работодателят не е длъжен да ви даде копие, но според закона са длъжни да ви уведомят какво са докладвали с този формуляр, дори ако сте напуснали работата. Обикновенно им е най-лесно просто да ви дадат копие от формуляра, който са пратили на  HMRC. Ако изгубите P11D може да поискате копие отработодателя или, ако ви откажат, от HMRC.

 

Какво е Statement of Earnings?

 

Може да поискате от работодателя да ви предостави Statement of Earnings. Това е писмо (върху официалната щампована хартия на компанията), което показва продължителността на вашата заетост при работодателя, общия ви трудов доход и сумата на платените данъци. Може да се използва като заместител на P45 при кандидатстване за данъчно връщане.

 

Какъв е периода на английската данъчна година?

 

Започва на 7-ми Април и свършва на 6ти Април през следващата година.

 

Подаване на годишна данъчна декларация и кандидастване за връщане на данъци!

 

В Обединеното Кралство сте длъжни да подадете годишна данъчна декларация ако:

 

 • печелите повече от £37 400 на година
 • имате допълнителни доходи, освен тези по PAYE системата

 

Какво да правя, ако съм самонаето лице (Self Employed), а не  PAYE?

 

Може да ви се наложи да подадете годишна данъчна декларация за самонаети лица поради редица причини, като  наприме факта, че работите като самонаето лице, директор или ако имате допълнителни приходи, като например приходи от рента или инвестиции. Длъжни сте да извършите това до 31-ви Октомври, ако подавате декларацията в хартиен формат или до 31-ви Януари, ако го направите по електронен път. Препоръчваме да се регистрирате за безплатна данъчна оценка или да изискате обаждане от  данъчен специалист на taxback.com, с който да дискутирате вашия конкретен случай.

 

 

 

22 окт

BG Media London представя: Alex Development LTD. www.alexdevelopment.co.uk

By BG Media London

 • На сайта www.alexdevelopment.co.uk всеки ден ще намирате много статии за документи, за работа и услуги за българите във Великобритания и Лондон, както и много обширна информация за всички аспекти на живота ни в Англия.
 • На сайта има бързи линкове към всички важни за живота на българите в Лондон учреждения, организации, фирми, летища, банки, онлайн магазини , онлайн вестници и други.
 • На сайта има и силно развит рекламен панел и аудиовизуален панел, който спомага за визуалното представяне на информацията и за развитието на българския бизнес в Лондон.
 • Сайтът представя дейността на Alex Development Ltd., лидер в консултантските услуги за българите в Лондон с повече от 8 години опит и успехи!
 • AG Media  е млада, динамично развиваща и различна медия от и зa българите в Лондон.
 • Стремим се да Ви покажем света такъв, какъвто е без политически окраски и пристрастия, през погледа на българитe в Лондон.Искаме да сме близо до мислите, чувствата и стремежите за добър живот на всеки емигрант, като разбираме, че често водим борба за оцеляване, без гаранция за победа.Ориентирани сме към младите хора, които лесно и бързо намират в Интернет всичко, което им трябва.Искаме сайтовете на AG Media да са едно такова добро място за бърза и коректно поднесена информация и всеки да намери своята вест, да се чувства приятно и комфортно.Ще отделяме място на събитията от живота на българите в Лондон – едно добро място за живот в нашата втора Родина, като нито за секунда не забравяме, че сме и си оставаме завинаги българи. Ще се стремим да Ви информираме бързо, коректно и професионално за случващото се в този момент, днес и сега в нашия глобален и взаимнообвързан свят. Разчитаме и на Вашето активно участие в този двустранен процес, защото искаме да почувствате сайтовете на AG Media  като Вашия малък български оазис в космополитния Лондон. Приятно прекарване с AG Media За връзка с нас info@e-vesti.co.uk AG Media   Always First  www.e-vesti.co.uk www.bgvestnik.co.uk

 

22 окт

Oyster Card- необходимост в Лондон

By BG Media London

инж. Струмен Паунов

Никога не съм си мислел, че всеки ден като излизам от вкъщи за работа в Лондон ще ми се налага да проверявам бавно и методично с какво излизам от вкъщи в джоба си.

Освен ежедневните неща винаги след двата ми телефона проверявам и за Oyster Card, джаджата , с която пътувам в Лондонското метро и автобусите. Тази карта е най-евтиния начин да се предвижвате в Лондон, като всеки сам може да менижира какъв вид транспорт иска и може да използва, кое е най-евтиното за него пътуване и как да стигне от точка А до точка Б в големия град. Тази карта Ви пести време и пари, стига да знаете правилно как да я използвате  рационално .

Ако искате свобода и независимост от картите и ако не пътувате толкова много или пътувате, но на кратки растояния най-добре е да използвате предплатените (Pay as u go) услуги, като на машина или на каса на метрото или във всеки магазин със знака на картата зареждате колкото пари искате да стоят в картата Ви и когато се качите в превозното средство системата сама си взима колкото Ви струва пътуването.

Ако обаче пътувате често до и от работа ще трябва да си закупите седмична или месечна карта, която при плащане се зарежда в картата и я ползвате докато изтече.

Ако си заплатите карта за някоя зона автоматично получавате право да ползвате всички автобуси в Лондон.

Можете в картата си да вкарате пари Pre Pay, можете да имате и карта за седмица или месец, в това няма проблем, те един вид работят заедно и независимо едно от друго.

Аз понеже обичам да се глезя като си правя живота в Лондон по-лесен съм с Barclay’s Credit Card, която освен кредитна карта е и Oyster Card за мен и ми дава свободата да пътувам бързо, качествено и удобно в Лондон.

Когато си я купувате за първи път Oyster Card ще Ви вземат 3 лири и ще Ви помолят да си регистрирате картата, като запазете листчето, защото ако я загубите лесно може да Ви издадат нова и да Ви възстановят съдържащите се вътре вложени в транспорт пари, без регистрация на картата не можете да си зареждате повече от седмична карта и не можете да си възстановите парите при загуба или кражба. Когато веднъж си загубих Oyster Card  само с последната платена бележка и с password, който бях сложил при закупуването и първия пут точно за 5 минути ми издадоха безплатно нова карта заедно с месечната ми карта и предплатените пари вътре.

Забележете, че всяка карта в деня, до който Ви важи картата е до 4.30 сутринта на следващия ден, за да може да се приберете в къщи с нея и дори да е изтекла.

Мога да пиша цял ден за различни истории около използването на Oyster Card в Лондон, но за това някой друг път.

 

 

22 окт

Ads: Откривам банкови сметки

By BG Media London

Откривам банкови сметки в Лондон. Бързо.

Нужни са валидни паспорт или лична карта.

Нужно е доказателство за адрес.

07872 309344

Ads: BG Media
www.e-vesti.co.uk

Абонамент

Реклама

Следвайте ни в Социалните Мрежи