UK

21 окт

Първа лична карта на лица навършили 14 г.

By BG Media London

bgdokumenti

Ред за подаване на заявление за издаване на първа лична карта на лица навършили 14 г., но ненавършили 18 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 29 ал.1 от Закона за българските лични документи /ЗБЛД/, всеки български гражданин, който живее на територията на страната, е длъжен в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст да поиска издаването на лична карта.

Заявлението за издаване на лична карта на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се подава лично и в присъствието на родител, настойник или попечител, който полага подпис в заявлението.

В случаите, при които детето е с неизвестни или починали родители или други законни представители или на което не е назначен попечител, както и в случаите, при които към момента на навършване на 14-годишна възраст родителите или законните представители не са се явили, за да положат подпис в заявлението:

  1. заявлението за издаване на лична карта на непълнолетни, настанени за отглеждане в специализирани институции, се подава лично и в присъствието на директора на специализираната институция, в която детето е настанено по съответния ред, който полага подпис в заявлението;
  2. заявлението за издаване на лична карта на непълнолетни, настанени със съдебно решение за отглеждане в приемно семейство, се подава лично и в присъствието на приемния родител, който полага подпис в заявлението;
  3. заявлението за издаване на лична карта на непълнолетни, настанени със съдебно решение за отглеждане в семейство на роднини или близки, се подава лично и в присъствието на близък или роднина, при когото е настанен непълнолетният, който полага подпис в заявлението.

Личната карта на непълнолетни, издадена по реда на т.т. 1-3 се получава от лицето, положило подпис в заявлението.

Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не направи необходимото като родител, настойник или попечител за снабдяване с лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст;

 

Необходими документи при подаване на заявлението:

  • Удостоверителен документ за раждане в оригинал и копие, което се прилага към заявлението   – при издаване на първа лична карта;
  • Предишна лична карта, ако има такива;
  • Документ за платена държавна такса, размерът на която е определен в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси;
  • Удостоверителен документ от съответната общинска администрация   – при промяна на постоянен адрес;
  • Удостоверителни документи по гражданско състояние – при брак, развод и други, както и документ удостоверяващ промяна на имената – ако има такава;

 

 

20 окт

Как мога да работя в Лондон?

By BG Media London

London_Big_Ben_shoseинж. Струмен Паунов

07786 967299

AG Media London

Хубав въпрос, който често получавам по телефона или в разговор с Българите в Лондон.

На прима виста се сещам за пет начина:

-на черно

-като самонает(Self employed)

-като нает(Employed)

-с ваша Limited Company(LTD)

-с агенция

Ще се спра с по няколко думи на всеки един начин, но преди това нека напиша какво си говорихме скоро с един интелигентен мъж, преместил се да живее и работи в Лондон отвъд океана. Той беше следил публикациите ми на сайтовете и след 20 минути разговор ми каза, че си струвам парите и се учудва защо българите в началото на престоя си в Лондон не ползват консултанти, вместо да се опитват всичко сами да си правят и се въртят с месеци. На което отговора ми беше-защото българите са българи.

Ако работите на черно трябва да подчертая, че рискувате всеки ден при проверка да бъдете отведен до полицейско управление, подлежите на глоба до 3000 лири, а работодателя ви-на глоба до 20000 лири. Имате и предимство-не се регистрирате като самонает, не плащате такси, не приключвате данъчни години и сте като волна птичка, без ангажименти към Великобритания.

Ако работите като самонает(Self employed) задължително в срок от 90 дни трябва да се регистрирате в Данъчната служба(HMRC) като такъв, като преди тази регистрация трябва да имате NI Number. В резултат на регистрацията ви като самонает ще получите писмо с вашия данъчен номер(UTR), който можете да ползвате в работата си, за да удостоверите, ако ви се наложи, че работите законно с NI Number и UTR номер. Ваше задължение е да приключвате всяка данъчна година.

Ако работите като нает(Employed) ще получите трудов договор, платен годишен отпускще получавате плащания на заплатата ви директно в сметката ви по банков път. При последните промени в законодателството от 6 април този месец много самонаети бяха наети от агенции.

Ако работите с ваша Limited Company можете да ползвате в работата си бизнес сметката на компанията и като Директор на компанията имате право да сте Empolyed в тази ваша компания. Отбележе, че деюре работодателят ви наема компанията ви да извършва работата, но дефакто работите вие, за да изпълните работата. Недостатък в този случай е, че имате тромаво и тежко счетоводство на компанията, плащане на заплати, поддържане на бизнес сметка и в същото време на лична сметка, подаване на годишен отчет и годишно счетоводство както за вас, така и за компанията ви.

Ако работите с агенция в зависимост от спецификата на работата, начина на работа в агенцията и много други фактори може да има микс от изброените по-горе начини на работа.

В най-общия смисъл това са начините за работа в Лондон. Успешна работа!

20 окт

За системата за резервация на часове за консулско обслужване

By BG Media London

BG_embassy

Здравейте, г-н Посланик,

В редакцията на онлайн вестника получихме много оплаквания от системата за запазване на часове за консулски услуги, система, която дава часове за след 4-5 месеца. Имате ли коментар и търси ли се решение на този проблем?

Моля за отговор и предложение за решение по поставения от читателите проблем в работата на Консулската служба на повереното Ви посолство.

Желая приятен ден.

инж. Струмен Паунов

Вестник Вести Лондон

www.e-vesti.co.uk

12 юни 2013

 

С разрешение на посланик Димитров публикуваме отговора, който получихме на следващия ден.

 

Уважаеми господин Паунов,

Във връзка с Вашето писмо от 12 юни 2013 г. ви уведомявам за следното:

Изнесената от Вас информация за резервиране на час за подаване на заявления за БЛД за няколко месеца напред отговаря на истината. Действително незаетите часове за подаване на заявления са изчерпани за няколко месеца напред. Тази система обаче е категорично предпочитана от преобладаващата част от всички граждани, желаещи да си подменят старите БЛД с нови, защото им гарантира, че във фиксиран ден ще подадат успешно заявленията за нови БЛД в КС. Така е създаден един добър ред и организация за тези граждани, които планират ангажиментите си.

Не Консулската служба, респ. Посолството на република България в Лондон, обаче, прави резервациите на часове за подаване на заявления. Този процес се извършва в автоматичен режим чрез Системата за предварително запазване на час за подаване на заявления за БЛД, която е въведена през 2010 г. За тази цел посолството ползва услугите на оператор – фирма  със седалище в Лондон. С тази компания посолството има сключен Договор за изграждане и поддържане на информационната система за консулско обслужване на граждани.

Системата за предварително записване дава възможност да бъде запазен час по телефон, чрез SMS или чрез Интернет сайт (BGPASSPORT.CO.UK). Трите начина са интегрирани и определят по 4 клиента на час за времето от 09.30 до 12.15 часа – т.е. 12 души, по 15 минути на човек дневно.

Минималното технологично време за обработка на заявлението на едно лице, обаче, на практика е около 20 минути (попълване на заявлението, проверка на текста и самоличността на лицето, копиране на документи, снемане на биометрични данни – пръстови отпечатъци и заснемане с цифрова камера и въвеждане в Националната визово-информационна система).

В останалата част от приемното време – до 14.00 часа КС приема граждани без предварително записване в случаите, когато такива граждани представят обосновани причини, че се нуждаят от срочно получаване на БЛД. За тази цел гражданите разполагат с възможност да  осъществяват контакт със служители на КС по поща, по телефона, електронна поща и всички други възможни начини. Немалък брой граждани идват директно в посолството и ако обосноват необходимостта от срочно подаване на заявление се приемат от КС. На нито един гражданин в нужда КС не е отказвала такава консулска услуга.

При възможност и/или неявяване на лица с предварително запазен час служителите на КС обслужват и приемат заявления за нови БЛД, като се дава приоритет на деца, на граждани, живеещи в отдалечени от Лондон области на Великобритания, или при хуманитарни случаи. При наличие на незаети часове и капацитет на КС се обслужват и тези граждани, които не могат да обосноват особено належащи причини за срочно обслужване, на принципа „Firs come first served”.

Посолството отчита остротата на проблема и проявява разбиране към гражданите, изпитващи неудобство от затрудненията, дължащи се на внушителния наплив от желаещи за получаване на нови БЛД в кратки срокове. Проучва се възможността за увеличаване на щата на Консулската служба към посолството.

С най-добри пожелания!

Константин Димитров, посланик.

13 юни 2013 г.

 

Добавяме от редакцията :

Допълнителна информация за работното време и координати на Консулската служба:

Приемно време на консулската служба:
09.30 – 13.30  понеделник – петък

Индивидуални запитвания на телефон: 020 7589 3763 (13.00-16.00)

Факс на консулска служба: 020 7581 9073
е-mail: consular@bulgarianembassy.org.uk

http://www.bulgarianembassy-london.org

 

Вестник Вести Лондон

www.e-vesti.co.uk

19 окт

10 съвета към новодошлите емигранти

By BG Media London

Изказване на инж. Струмен Паунов -Директор  на Аlex Development Ltd. на семинара Живот и работа в UK


1. Подберете внимателно мястото на квартирата си (коя зона е, транспортни връзки, магазини, банки, хората, с които ще живеете).

2. Когато наемате квартира изискайте Tenancy Agreement, уточнете в него депозита, месечната сума, какви разходи са включени в заплащаната от Вас сума, ползването на общите помещения, Интернет и БГ телевизия, като задължително се срещнете с Landlord си преди, не след наемане на квартирата.

3. Търсете информация по всички възможни канали радио, телевизия, интернет, вестници, близки, познати.

4. Не прекъсвайте връзките си с българите от Вашето обкръжение, подберете си внимателно с кои от тях ще се срещате; не забравяйте, че в началния период всяка информация за документи, транспорт и работа Ви е жизнено важна и нужна (друг  е въпроса дали ще е вярна и искрена).

5. Внимателно преценете кога, за какъв период от време и за кои зони си купувате карта или билет за транспорт – това в Лондон може да Ви спести много пари!

6. Едновременно с търсенето на работа започнете ваденето на документи. Запомнете: Работа е равно на документи, документи е равно на работа (в най-общия случай).

7. Правете си седмичен и месечен баланс на приходите (IN) и разходите (ОUT), като първо си осигурете пари за наем, храна и транспорт, за останалите разходи – ако имате приходи! Следете постоянно наличността в банковата си сметка. Мислете как да увеличите приходите си, а не само как да намалите разходите си.

8. Пазете грижливо и събирайте в отделна папка всяко писмо и всеки документ, който сте получили от британските институции. Ваденето на документи в Англия се прави въз основа на други документи по системата step-by-step, затова пазете всичко!

9. Осигурете си надежден телефон, лаптоп, интернет и телевизор. Без тях  няма да сте информирани и все едно, че не сте в Лондон!

10. Последно – ако имате въпроси, на които няма кой да отговори посетете www.alexdevelopment.co.uk , където ще откриете много информация за престоя Ви в Лондон или ме търсете на телефоните на компанията .

Tелефони за връзка с Alex Development Ltd. : 07786 967299 /всеки ден 9am – 7pm/

Абонамент

Реклама

Следвайте ни в Социалните Мрежи