UK

18 апр

Лечение при личния лекар (GP) в Лондон

By AG Media

Имате право на лечение от личния си лекар (GP) в кабинета, където сте регистриран/а. Но нямате автоматично право да се срещнете с личния си лекар (GP).
Един общопрактикуващ лекар трябва да ви осигури незабавно лечение при спешни случаи, дори и ако не сте регистриран/а при него.
Извънредни часове
Всички общопрактикуващи лекари трябва да се убедят, че в извънработно време на пациентите им e осигурено обслужване. Такова обслужване може да бъде осигурено, например, от други лекари, партньори в една групова практика, чрез списък на дежурствата между лекарите, обслужване чрез назначаване на заместник (временен заместник), или телефонен номер, който пациентите могат да използват в извънредните часове.
Primary Care Trust са длъжни да се убедят, че стандартът на предлаганите услуги чрез назначаване на заместник е задоволителен. Ако не сте доволен/доволна от стандартите на лечението, което получавате, трябва да се свържете с PCT, които отговарят за упълномощаване на заместник.
Домашни посещения
Не можете да настоявате личния ви лекар (GP) да ви посещава в дома ви. Личният ви лекар (GP) ще ви посети в дома ви само ако смята, че медицинското ви състояние го изисква. Личният лекар (GP) може също така да реши колко спешно е посещението.
Ако сериозно се влошите здравословно, след като личния ви лекар (GP) ви е отказал визита, лекарят може да бъде уличен в неспазване на договора си с Националната здравна служба (NHS), или да бъде обвинен в небрежност. Преди всичко, вие можете да подадете жалба.
Можете да получите домашна визита от обществена медицинска сестра, ако сте посочен/а от вашия личен лекар (GP) или от болничен консултант. Ако не сте спешен пациент, трябва да си запазите час и ще бъдете посетен/а на уговорения ден.
Също така, трябва да получавате домашни посещения от здравен работник, ако на скоро ви се е родило бебе или току що сте се регистрирали при личния си лекар (GP) и имате дете под 5-годишна възраст.

 

18 апр

10 съвета към eмигрантитe в Лондон

By AG Media

Изказване на инж.Струмен Паунов- Директор  на Аlex Development Ltd. на семинара “Живот и работа в UK”


1.Подберете внимателно мястото на квартирата си(коя зона е, транспортни връзки, магазини, банки, хората, с които ще живеете).

2.Когато наемате квартира изискайте Tenancy Agreement, уточнете в него депозита,месечната сума,какви разходи са включени в заплащаната от Вас сума,ползването на общите помещения, Интернет и БГ телевизия, като задължително се срещнете с Landlord си преди, не след наемане на квартирата.

3.Търсете информация по всички възможни канали радио, телевизия, интернет, вестници, близки, познати.

4.Не прекъсвайте връзките си с българите от Вашето обкръжение, подберете си внимателно с кои от тях ще се срещате; не забравяйте, че в началния период всяка информация за документи, транспорт и работа Ви е жизнено важна и нужна(друг  е въпроса дали ще е вярна и искрена).

5.Внимателно преценете кога,за какъв период от време и за кои зони си купувате карта или билет за транспорт-това в Лондон може да Ви спести много пари!

6.Едновременно с търсенето на работа започнете ваденето на документи. Запомнете: Работа е равно на документи, Документи е равно на работа(в най-общия случай).

7.Правете си седмичен и месечен баланс на приходите(IN) и разходите(ОUT), като първо си осигурете пари за наем,храна и транспорт, за останалите разходи-ако имате приходи! Следете постоянно наличността в банковата си сметка. Мислете как да увеличите приходите си,а не само как да намалите разходите си.

8.Пазете грижливо и събирайте в отделна папка всяко писмо и всеки документ, който сте получили от британските институции. Ваденето на документи в Англия се прави въз основа на други документи по системата step-by-step, затова пазете всички писма и документи!

9.Осигурете си надежден телефон, лаптоп, интернет бродбанд и телевизор. Без тях  няма да сте информирани и все едно, че не сте в Лондон!

10.Последно-ако имате въпроси, на които няма кой да отговори посетете www.alexdevelopment.co.uk , където ще откриете много полезна  информация.

Tелефони за връзка  : 07786 967299

18 апр

Child maintenance (детска издръжка)

By AG Media

Child maintenance се изплаща от родител, не резидент с цел да помогне за отглеждането на детето си. Така че, ако се грижите за дете, чиито родители живеят някъде другаде – въпросния родител трябва да ви дава пари. Child Support Agency може да изчисли и събере Child maintenance вместо вас.

Кой може да подаде документи за Child maintenance
Можете да поискате да ви бъде изчислена и събрана Child maintenance, ако някое от следните неща се отнася за вас:
• получавате Child Benefit;
• вие сте родител, който се грижи за детето си;
• вие сте родител, който не живее с детето си;
• вие сте човек, който се грижи за нечие друго дете.
Въведени са специални правила ако е налице някое от следните неща:
• грижите се за детето си и получавате Income Support или income-based Jobseeker’s Allowance;
• съществуват други уговорки за издръжка на детето ви;
• вие или другия родител живеете извън Великобритания.
В Шотландия, Child Support Agency може да приеме молба и от дете на възраст 12 или повече години – което може да подаде документи от свое име.

Кой не може да получи Child maintenance
Няма да поучите Child maintenance от родител, който е:
• студент редовно обучение (на лицензиран курс с минимум 12 часа седмично обучение);
• на възраст между 16 и 19 години на редовно, не висше образование (до A level, NVQ level 3 или еквивалент);
• в затвор;
• живее под държавна опека или в клиника и получава помощи, за да покрие разходите си.
Най-вероятно няма да успеете да накарате Child Support Agency да поеме случая около молбата ви за Child maintenance, ако въпросния родител живее извън Великобритания – освен ако не работи за работодател със седалище във Великобритания или служи на HM Armed Forces.

Каква сума получавате?
Сумата на Child maintenance, която трябва да бъде изплатена от родител, не резидент, обикновено зависи от:
• доходите му след облагане с данък;
• броят на децата, които имат право на издръжка;
• броят на други деца, живеещи с въпросния родител.
Можете да използвате ‘maintenance calculator’ на Child Support Agency, за да проверите каква сума ще получите.

Как се изплаща
Вашата Child maintenance ще бъде изплатена във вашата банкова, building society, Post Office® или National Savings сметка, която приема директни плащания. Или, може да бъде изплатена директно от чуждестранния родител на родителя, който се грижи за детето.

Влияние върху помощи или данъчни кредити
Child maintenance не влияе върху данъчните кредити. Ако получавате Income Support или Jobseeker’s Allowance, Child Support Agency ще подаде документи за Child maintenance от ваше име, освен ако не ги помолите да не го правят (известно като „решение за не взимане на участие”). Може да смятате, че „основателна причина” за подобно решение ще бъде риска от лошо влияние или прекомерно безпокойство за вас или децата ви, при положение че Child Support Agency се опитат да уредят Child maintenance. Без „основателна причина”, вземането на решение за не участие може да означава, че:
• не можете да получите Child Maintenance Premium, която позволява на семействата да получават допълнително до £10 за всяка седмица с Child Maintenance;
• помощите ви може да бъдат намалени след „решение за намаляване на помощи”.
Ако смятате, че това може да се отнася за вас, уведомете вашия местен Jobcentre Plus.

Как да подадете документи
За да подадете документи за Child maintenance, можете да направите някое от следните неща:
• да претендирате online http://www.dwp.gov.uk/eservice/;
• да се регистрирате в уебсайта на Child Support Agency;
• да си свалите апликационен формуляр http://csa.gov.uk/index.asp.

Какво да направите ако обстоятелствата около вас се променят
Важно е веднага да уведомите Child Support Agency, ако има промяна в:
• броят на децата, които имат право на издръжка, за които се грижите в момента;
• броят на децата, живеещи с чуждестранния родител.
Може да поискате калкулацията за Child maintenance да бъде променена, ако:
• чистите доходи на чуждестранния родител се променят до 5% или повече;
• нещо друго влияе на калкулацията, например, ако започнете да си поделяте грижите с другия родител.

Как да обжалвате?
Child Support Agency взема решения относно Child maintenance изплащанията. Ако смятате, че дадено решение за Child maintenance е грешно, можете да обжалвате. Можете да се обадите на Националната линия за помощ на Child Support Agency 08457 133 133, textphone 08457 138 924 (8.00 am до 8.00 pm, понеделник до петък, 9.00 am до 5.00 pm в събота). За въпроси относно съществуващи около вас обстоятелства, ще трябва да се свържете с центъра на Child Support Agency, който е отговорен за вас.

www.bghelp.co.uk

18 апр

Издаване на лична карта

By AG Media

Bulgarian_identity_card

Издаване на лична карта

Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на лична карта в дипломатическо или консулско представителство на Република България.

При подаване на заявление за издаване на лична карта е необходимо да бъде представена предходна лична, ако такава е издавана. При подаване на заявление за издаване на първа лична карта, загубена или открадната лична карта се представя паспорт. Заявлението се попълва на място в консулската служба на Посолството. Снимките се правят на място в консулската служба със специализирана камера, съгласно новите изисквания.
При подаване на заявления за лична карта на лица между 14 и 18 е необходимо личното присъствие на поне на един родител и детето като се представят удостоверение за раждане на детето, документи на родителите и предишен документ на детето ако има издаден.

В дипломатическото или консулско представителство, в което има техническа възможност, консулското длъжностно лице, при приемане на заявлението, заснема с цифрови
устройства подписа, лицето и пръстовите отпечатъци на заявителя.

При приема на заявлението консулското длъжностно лице въвежда в автоматизираната информационна система:
1. личните данни, вписани в заявлението;
2. информация за приложените документи;
3. подписа;
4. снимката и
5. пръстовите отпечатъци на заявителя и регистрира заявлението

Искането за издаване на лична карта се изпраща в МВР, по електронен път чрез защитена комуникационна връзка, като в определен срок МВР, по електронен път, връща отговор до дипломатическото или консулско представителство относно възможността за издаване на лична карта.

В случай, че има пречка за издаване на лична карта поради определени несъответствия на попълнените данни, МВР изпраща до представителството по електронен път указания за отстраняване на несъответствията и представителството уведомява заявителя за това. В случай, че в срок до един месец от уведомяването всички несъответствия не бъдат отстранени, процедурата по искането за издаване на паспорт се прекратява от МВР.

След издаване на лична карта от МВР, тя се изпраща чрез МВнР до дипломатическото или консулско представителство, което уведомява заявителя за издадения му документ. Министерство на външните работи може да изпраща персонализираните лични карти до дипломатическите или консулски представителства на Република България в чужбина по служебен път или чрез сертифицирана за пренос на ценни пратки фирма, осъществяваща куриерски услуги, ако заявителят е поискал използването на услугата „Ускорено доставяне на заявления за издаване на нови български документи “ и е заплатил съответната такса.

 

17 апр

Аds: Self employed (UTR) в Лондон

By AG Media

Регистрация като самонаето лице (self employed)  в данъчната служба (Таx Office).

Необходимо е да имате издаден NI Number.

Ще получите писмо с вашия UTR номер след около 25-30 дни на домашния си адрес.

Бързо, коректно, ниски цени.

Доверете се на професионализма!

Alex Development Ltd.
13 Paisley Road
Wood Green
London N22 5RA

Tube: Wood Green Station (Piccadilly Line)

Прием: 9 – 7 всеки ден (само с предварително уговорен час)

07786 967299 , 020 8889 8692

www.alexdevelopment.co.uk

www.e-vesti.co.uk

Абонамент

Реклама

Реклама

Следвайте ни в Социалните Мрежи