UK

23 апр

Студентските заеми в UK

By AG Media

Един наръчник с 20 ключови факта за отпускането на заеми през 2012, които всеки потенциален студент във Великобритания е добре да знае. Списъкът е изготвен от Мартин Люис от познатия ни топ сайт www.moneysavingexpert.com

1. Промените за отпускането на заеми ще засегнат само студентите започващи следването си от септември 2012, стартиралите своето висше образование преди и през 2011 ще продължават да бъдат третирани от досегашната система. Новите разпоредби ще се отнасят единствено за учащите за бакалавърска степен или започващи специализирани курсове към даден университет или колеж

студенски заем2. Утрояването на учебните такси не означава задължително утрояване на вашите разходи. По досегашната система максималният годишен размер на академичните такси е £3,290. През 2012 година този таван се вдига и учебните институции ще могат да налагат такси до £6,000 като много от тях ще могат да увеличат допълнително тази сума до £9,000 в случай, че докажат че имат възможността да осигуряват стипендии за по-бедните студенти. Въпреки тази ситуация, подходът към всеки студент ще бъде индивидуален – на някои от тях няма да се налага изобщо да връщат отпуснатите средства, а други ще изплащат значително по-малък размер суми от отпуснатите им.

3. Висшето ви образование няма да е в пряка зависимост от паричните средства с които разполагате. След като бъдете приети за редовно (full time) следване в даден университет, академичната ви такса ще започне автоматично да се плаща от т.нар. Student Loan Companies. Тези суми трябва да започнат да бъдат изплащани от месец април нататък в годината след вашето дипломиране, независимо от продължителността на периода на вашето следване. Разбира се, ваш е изборът да приемете този заем или да внесете директно необходимата сума за вашата такса.

4. Ако заработвате годишно под £21,000 няма да ви се наложи да връщате този заем.
Схемата по изплащането на вашия заем се изчислява на базата на вашите доходи и годишните данъци, които плащате по тях. Така че, моментът в който вашият работодател направи съответните данъчни удръжки от вашата заработка и получите по-малка нетна заплата, агенциите по събирането на дългове няма да имат правото да ви тормозят. В крайна сметка ще ви се наложи да изплащате само 9% от всичко, което успеете да заработите годишно над тези £21,000. Ако сте започнали да връщате дълга си, но в този момент загубите работата си или пък заплатата ви бъде орязана, изплащането на заема ви автоматично ще се бъде прекратено. Процентите на вашата заработка над въпросния праг от £21,000 са разчетени да се вдигат постепено, успоредно с нарастването на вашите доходи.

5. След 30 години неизплатеният ви дълг бива анулиран. След този период преставате да дължите каквото и да е било, незвисимо дали сте успели да върнете дължимата сума. Същото важи и в случай на смърт или когато има налице физическа неспособност за работа.

6. Въвежда се лихвен процент наред с ръста на инфлацията. При досегашната система няма реален лихвен процент при изплащането на сумата – т.е. връщате същата сума, коригирана единствено с ръста на инфлацията на стоките и услугите през следващите години, през които ще се връща заема. При новата система обаче ще се начислява допълнителен лихвен процент за самата услуга по отпускането на заема, както при един редовен банков заем. Промените при този лихвен процент ще стават по следния начин:
• Докато следвате – процент за ръста на инфлацията + 3% лихва върху отпуснатата до момента сума
• След като се дипломирате и започнете да печелите под £21,000 годишно – начислява се процент единствено за ръста на инфлацията
• След като се дипломирате и започнете да печелите между £21,000 и £41,000 годишно – към ръста на инфлацията се добавя лихвен процент върху дължимата сума, който постепено ще нараства до максимума си от 3% в зависимост от увеличаването на заплатата ви (ръстът на инфлацията + 0.00015% за всяка лира в повече, която печелите, примерно ако годишната ви заплата нарастне до £31,000 лихвеният процент по дълга ви става 0.00015% х 10,000 = 1.5% лихва)
• След като се дипломирате и започнете да печелите над £41,000 годишно – процент за ръста на инфлацията + 3% лихва

7. Изплащанията ще бъдат годишно с £540 по-малко отколкото досега. Много хора погрешно смятат, че заради повишените учебни такси, джобът им ще олеква повече всеки месец отколкото досега. В момента обаче завършилите изплащат 9% от приходите, които годишно заработват над минималния праг от £15,000. Както вече споменахме, от 2012 г. той се увеличава до размер от £21,000, което ще остави £540 паунда в повече у всеки в края на годината.

таблица 1

8. Ще изплащате дълга си по-дълго, но ще платите накрая доста по-голяма сума. Това е лошата новина за тези, които ще правят по-малки плащания заради новия праг от £21,000. Ситуацията ще се усложни допълнително и от факта, че първоначалният заем ще бъде по-голям от досегашните и ще бъде обвързан с по-висок лихвен процент. Като известно утешение все пак дава фактът, че сумата ще може да бъде ефективно разсрочена върху по-голям период от време в сравнение с досегашния и през първите години след дипламирането си хората ще могат да задържат по-голяма част от приходите си.

9. Студентите на непълен учебен ден (part-time) ще плащат по-високи такси, но заемите за тях също ще бъдат достъпни. Често пъти забравяме за студентите на part-time, а те са близо 40% от завършилите. Учебните такси за тях ще нарастнат през 2012 до размер от £4,500, като някои университети ще ги повишат до £6,750 в зависимост от наличието на фондове у тях за подпомагане на студенти в затруднено положение.
За първи път обаче студентите на part-time, които спазват двете изисквания – това да е първото тяхно следване и да учат по програма покриваща минимум 25% от хорариума и учебния материал на един пълен (full time) курс, ще могат да се започнат образованието си без да им се налага да осигуряват предварително дължимата учебна такса. Те ще имат същите права за получаване на финансова помощ от Student Loan Companies, както и редовно следващите. За разлика от вторите обаче те няма да имат право да кандидатстват за заеми, покриващи жилищните им разноски, както и за стипендии.

10. Месечните изплащания по заемите ще са едни и същи, независимо дали дължимата сума е £6,000 или £9,000. Същата схема, която бе описана по-горе ще се прилага след завършването ви (9% от приходите надхвърлящи £21,000 годишно). Разбира се, колкото е по-голям заемът толкова по-разтегнат ще е периодът по изплащането му, но това от друга страна няма да има особено значение тъй като голяма част от хората така или иначе няма да съумеят да изчистят дълга си преди изтичането на 30 годишния период, определен за тази цел.

11. Отделни заеми ще покриват и жилищните ви разходи. Студентите следващи редовно, които са на възраст под 60 години ще могат също така да ползват и заем за покриване на разходите им за жилище, битови нужди, учебници, храна и пътуване. Този заем се изплаща на 3 вноски директно в студентската банкова сметка. Сумата по този заем се определя от два фактора:
- гарантираната част – тя покрива до 65% от максималния размер на този вид заем и ще бъде достъпна за всеки студент от 2012 година нататък, независимо от доходите на неговите родители
- частта, обвързана с преценката на доходите – сумата, която можете да заемете зависи от преценката на остатъчната сума от предоблагаемите доходи на родителите минус техните пенсии.
За периода 2012/13 максималният годишен размер на този заем ще възлиза на £4,375 ако живеете с вашите родители и £5,500 ако живеете отделно (£7,675 ако сте в Лондон).

12. Студентите идващи от домакинства с годишен доход под £42,600 имат правото на заем за покриването на жилищните им разноски. Редовно следващите студенти идващи от домакинства с остатъчен годишен доход под £25,000 могат да получат годишна помощ от £3,250 която е безвъзмезден.

таблица 2

13. Студентските заеми няма да се отразяват на кредитното ви досие. Можете да бъдете спокойни, дулжимата от вас сума няма да бъде тежест на кредитния ви рейтинг, когато кандидатствате за банков заем например. Изключение от това има единствено за студентите постъпили в университет преди 1998 г., при старите разпоредби за отпускането на заем и които са престанали да го изплащат.

14. Новата система няма да засегне възможността ви да получите ипотечен заем.
Съветът на ипотечните кредитори вече се произнесе по въпроса: „Вероятността студентският заем да е в тежест при получаването на ипотечен заем е малка, тъй като шансовете са това се определят на първо място от нетния годишен доход на лицето” 15. 15. Вероятно няма да ви позволят да започнете да си изплащате студентския заем по-рано от предвидения срок. Към момента все още се водят дебати по този въпрос и крайното решение ще бъде взето до края на годината.

16. Студентите учащи в Шотландия, Уелс и Северна Ирландия ще попаднат под други разпоредби. Въпросите свързани с финансирането на обучението в тези университети още се дискутира и няма яснота по този въпрос. В Шотландия и Северна Ирландия студентите вероятно няма да се налага да заплащат учебни такси през 2012 г.
Уелските университети обаче ще последват примера на английските и учебните такси там също ще бъдат повишени от 2012 до максимално допустимия таван от £9,000.

17. Много хора няма никога да изплатят пълния размер на заема. Това ще бъде единствено по силите на тези, които се утвърдят в добре платените сектори на икономиката. Практически погледнато, единственият недостатък на тази ситуация е, че плащането на едни и същи месечни суми ще се проточи чак до 30-тата година от живота ви след университета.
Таблицата по-долу дава приблизителна представа за това кой и как би върнал дълга си. Поради факта че бъдещето на инфлацията, трудовия пазар и нарастването на доходите са непредвидими, в настоящата таблица си служим с предполагаеми величини, така че – моля, приемете я с необходимата щипка скептицизъм.

18. Мислете за този заем като за учебна такса. Максималният възможен размер на заема (учебна такса + заем за жилищните ви разноски) е £16,675 годишно и £50,000 – за периода от 3 години. Това е стресираща цифра наистина. Дайте си сметка обаче каква част от този дълг реално ще върнете. Затова ще бъде по-практично ако погледнете на тази сума, като на допълнителна месечна такса. Причините за тожа са следните:
- Изплащането й става на базата на текущите ви приходи
- Плащате единствено ако печелите в определени граници
- Изплащането й нараства заедно с нарастването на вашите приходи
- Събирачите на дългове няма да ви тормозят така както при редовен банков заем
Тук е добре да споменем и за една изключително погрешна концепция на родителите: „Платежоспособен ли съм достатъчно, за да си изпратя детето в университет?”
Нека бъдем цинични за момент – мислите ли че покриването на тези разходи е отговорност на родителите? Та системата днес е нагласена по такъв начин, че този разход се изплаща от основния бенефициент на заема – тяхното дете. Което от своя страна може и изобщо да не си го изплати.
19. Студентските заеми трябва да се разглеждат като част от общите приходи на студента. Едно работещо лице не може да харчи повече отколкото печели, нали? С какво е по-различен един студент в случая? В общите му приходи влизат сумите от заема, стипендията, спечелени пари от работа, както и всякакви други суми от родители и роднини. Добавете към това и нулевия overdraft процент, който предлагат студентските банкови сметки.
20. И не на последно място – отварят се допълнителни фондове и стипендии. Част от промените в системата предвиждат създаването на фонд от £150 милиона, предназначен за подпомагането на по-бедните студенти. Всеки университет налагащ учебни такси над £6,000 ще бъде задължен да отдели до 30% от допълнителните си постъпления в този фонд, за да облекчи достъпа. Допълнителна информация за различните стипендии, можете да прочетете от специализираните сайтове на Scholarship-search, Family-action, Turn2us, StudentCashPoint и UniGrants.

Ралица Велинова, в-к BG BEN - Bulgarian Newspaper

23 апр

Скрий се от британските кредитори!

By AG Media

UK Expert Bureau

Възможно ли е това? Този въпрос невинно (а и не дотам) ни минава през главата, когато става въпрос за влошаване на финансовата ситуация и мисли за заминаване от UK „по семейни причини“.

Да разгледаме възможния сценарий за развитие на събитията, които биха произтекли от евентуалното ни решение да напуснем Великобритания с неизплатени дългове.

Първата стъпка, която предприемат кредиторите по отношение на длъжника, е да се опитат да се свържат с него по всички известни и достъпни за тях телефонни номера, имейли и адреси.

След известно количество изпратени по всички известни адреси на длъжника писма и неприети телефонни разговори, кредиторите предават делото в ръцете на стециализирани компании – колекторски фирми.

Некоректните платци са заплашвани със съд и предупреждавани, че информацията за тяхната неизрядност ще стане известна в държавата и на международната общност, а това ще ограничи достъпа им до кредити.
Неуспешните опити да се осъществят контакти и кооперация между двете страни по въпроса довежда до предаване на делото за разглеждане в съда.

В този случай съдът безусловно взима страната на кредиторите и постановява постановление за изплащане на дълга в пълния размер с всички предложени от кредитора проценти и наказателни лихви, начислени върху сумата на основния дълг. Присъствието на длъжника на съдебното заседание не е задължително.

От момента на излизането на съдебното решение кредиторите получават право да използват всички легални методи за събиране дълговете и да преследват длъжника без ограничение в периода на времето, което ще измине.

На този етап се отделя главна роля на колекторските фирми. Те работят на комисиона от събраните дългове. Комисионните им започват от 4-5% и достигат стандартно до около 15%, но по изключение и до 35%. Така че става разбираемо тяхното желание да постигнат резултат с всички достъпни методи. Не са редки случаите на посещения вкъщи и на работното място, представяне на ситуацията в най-неудобен за длъжника вид пред колеги, приятели, съседи, заплашителни писма…

Това е само малък набор от тези инструменти, които прилагат cпециализираните компании.

Допреди няколко години дейността на кредитните агенции извън пределите на UK беше концентрирана само върху търсене на юридически лица – фирми. Днешната практика разширява дейността на колекторските фирми по отношение и на физическите лица. Откриват се многобройни представителства в страните от Източна Европа.

Осъзнавайки огромния потенциал на дадения пазар, местните агенции по събиране на дългове и финансова информация в Полша, Русия, Украйна, България започват да предоставят своите професионални услуги на чуждестранни поръчители като Великобритания.

В България към днешна дата функционират няколко десетки колекторски кантори. В Полша, за сравнение, те вече наброяват няколко хиляди. По статистика за 2008 г. 106 000 души са обявили финансовата си неплатежоспособност, 50 000 семейства са загубили домовете си заради неизплащане на ипотека.

Ако длъжникът се премести в друга държава и няма възможност да изплаща дълговете си към британските кредитори, винаги за предпочитане е да събере смелост и да се опита да намери законен път за разрешаването или поне за полагане на начало за разрешаване на дадена ситуация.

В случаите финансите излизат извън контрол и кредиторите ви подлагат на натиск, е важно да помните, че има изход от всяка една ситуация! Помнете, че не само вие, а и хиляди хора във Великобритания изпитват трудности по изплащане на дълговете си. Обърнете се към квалифицирани специалисти, които ще ви помогнат да водите дело с вашите кредитори. Те ще постигнат максимално благоприятните условия за изплащането на вашите дългове.

www.bgben.co.uk

22 апр

Ads: Приравняване на дипломи

By AG Media

Приравняване на български дипломи по британски образователен стандарт в Лондон.

Необходимо е копие на дипломата Ви.
Останалото ще свършим ние!
Бързо!
07786 967299

22 апр

Изповедта на един емигрант в Лондон

By AG Media

инж. Струмен Паунов

Всеки има своите си причини да стане емигрант. Да оставиш къщата, в която си роден, приятелите си, работата си и близките си и да стегнеш куфара за чужбина не е за всеки. Оставяш всичко, което ти е мило и заминаваш с еднопосочен билет. Защо?

Всеки от нас има своя отговор на тези въпроси, ето и моята гледна точка.

След смяната на властта в България хората от моето поколение видяха възможност за нов живот и се изнесоха. От 1989 до 2014 година сякаш нищо не се промени в България. А и аз не исках детето ми да живее в тази България, затова заминах в Лондон и започнах всичко от голямата нула, но с амбицията да докажа на себе си и на света, че мога и зная.

Мога да преценя себе си като успял човек, имам вече моя бизнес, приятели, име и възможности, които Лондон ми даде и които смятам да използвам по най-добрия възможен начин за себе си и семейството си. Детето ми учи в училище, за което не плащам нищо, съпругата ми си има своят бизнес, за който понякога помагам, аз работя това, което обичам. Успявам навреме да си плащам сметките, имам възможност да изведа семейството си на вечеря където реша в Лондон и на екскурзия в който си пожелаем град на UK. Ако пожелаем, можем да хванем влака от St. Pancras  и да отидем до Париж, Брюксел или Виена, или да хванем самолета за където решим за събота и неделя.

Продължавам да нося България в сърцето си, но усещам, че Великобритания заема вече това място. Чувствам България като мащеха, а Великобритания като майка. Огледалното BG/GB , която явно ще ме преследва в моя живот е реалност, това са два огледални свята и аз направих своя избор завинаги. Ще продължа да обичам България, но съм гражданин и на Великобритания. И искам същото и по-добро бъдеще за детето си.

И още нещо- напуснах България и защото в България всеки човек с идеи за останалите е идиот, а в Лондон всеки човек с идеи е милионер. И затова се реших на смяна на държавата. Всички в семейството ми са британски поданици и не съжалявам за мъките на емигранта, струваше си….

Бъдещето на детето ми и желанието за добър живот- това е моя отговор защо напуснах България и дойдох в Лондон.

Изпратете ми Вашата история на info@e-vesti.co.uk и ще я публикувам с променени имена(ако желаете).

22 апр

Регистриране в България на брак, сключен във Великобритания

By AG Media

Регистриране в България на брак, сключен във Великобритания

При сключване на брак извън пределите на Република България, за българските граждани е задължително да регистрират брака си в Република България в рамките на 6 месеца от датата на сключване на брака

Регистрирането на брака се извършва в общината по местоживеене на един от съпрузите в България.

Необходимият за регистрация документ е оригиналното удостоверение за сключен граждански брак в чужбина. Документът следва дa се завери предварително с апостил във Форин офис на следния адрес:

The Legalisation Office, Foreign and Commonwealth Office,  Internet site:http://www.fco.gov.uk/legalisation

След получаването на апостил върху оригиналното брачно свидетелство във Форин офис, то трябва да бъде преведено на български език. Преводът може да бъде направен в България от лицензирана за това фирма или в Лондон от заклетите преводачи, регистрирани към Посолството. Когато преводът е направен от заклет преводач в Лондон, преводът  и оригиналният документ се заверяват в Консулската служба на посолството в Лондон.

След оформянето на документа по този начин, той се изпраща в общината по местоживеене в България, където се регистрира и се получава  българско удостоверение за граждански брак. Оригиналният английски документ се задържа от общинските власти в България. Регистрацията на брака в България може да бъде направена и чрез упълномощено лице, като пълномощното се заверява от Консулска служба на Посолството в Лондон.Желателно е да изисквате и притежавате по два екземпляра от английския документ за сключен брак.

Ако съпругата желае да приеме фамилното име на съпруга си, трябва да предостави служебна бележка от Register Office, в която изрично да е упоменато, че в момента на сключване на гражданския брак, тя е декларирала пред длъжностното лице по гражданско състояние желанието за промяна на фамилното име. Така представената бележка, следва да бъде приложена към удостоверението за сключен граждански брак, което се представя за регистрация в общината по местоживеене в България.

Промяната на фамилното име на съпругата може да стане само едновременно с регистрацията на брака в България. След това българските граждани могат да променят своето име само по съдебен път в съответствие с изискванията на Закона за гражданската регистрация на Република България.

За повече информация може да се обърнете към Консулската служба на Посолството на телефон 020 7589 3763 или към офиса на Alex Development Ltd. www.alexdevelopment.co.uk  на телефон 07786 967299.

Абонамент

Реклама

Реклама

Следвайте ни в Социалните Мрежи